Antikroppstest Covid-19

From 15 juni har region Stockholm beslutat om kostnadsfri provtagning avseende virustest (PCR) och virusserologi (covid-19 IgG antikroppstest). Provtagningen bokas på 1177.se. För bokning krävs inloggning med digital legitimation och provtagningskod. Kod för bokningen kan du erhålla genom att klicka…

Provtagning patient covid-19 – information till patient

Provtagning för covid-19 när vården bedömer att det behövs 

Alla
invånare har inte möjlighet att provta sig för covid-19 på
vårdcentraler och närakuter.
Det är läkaren som avgör om patienten ska provtas.
Provtagning görs när en bekräftelse eller ett
uteslutande…

Årets influensavaccinering

Eftersom vi befinner oss i en annorlunda tid nu, i och med covid-19, kommer all vaccinering att ske på bokade tider.

Under vecka 44 kan man ringa för att boka en tid på nummer: 073 946 46 13 mellan klockan…

Höjd avgift för uteblivet besök och sent återbud from 1 september 2020.

Från och med 1 september höjs avgiften för uteblivet besök och sent återbud.

1 september 2020 inför Region Stockholm en enhetlig avgift på 400 kronor om du som patient uteblir från ditt planerade besök. Detta gäller även om du har frikort, är under…

Med anledning av covid-19 (coronavirus)

Om du
uppvisar symtom som feber, hosta och/eller andningsbesvär är det mycket viktigt
att du INTE kommer in
oannonserat till mottagningen. Detta för att minska eventuell smittspridning av
coronavirus.

Vänligen ring istället vår telefonrådgivning 08-742 43 00, alternativt boka ett…

Tekniskt fel i Mina vårdkontakter

Just nu är det problem med långa svarstider i systemet 1177 Mina vårdkontakter. Vi besvarar ditt ärende så snart systemet tillåter.…

Drop-in mottagningen STÄNGD!

Fr o m 2020-03-11 – tillsvidare.

Pga risk för smittspridning av Coronaviruset Covid-19.

Akuta åkommor bokas till vår dagliga jourmottagning via telefonbokningen.

Öppettider: 08:00 – 17:00

Telefon: 08-742 43 00

2020-03-10/ Lena Andersson, Bitr Verksamhetschef…