Psykolog – Barn och ungdom

Du som vårdnadshavare kan boka tid till någon av våra psykologer för ditt barn eller om du själv önskar rådgivning kring ditt barn eller i föräldrarollen. Våra psykologer tar emot barn och unga mellan 0-17 år samt deras föräldrar. Vid lindrig till måttlig psykisk ohälsa
erbjuder vi:

 • Bedömning
 • Rådgivning
 • Behandling
 • Föräldra- och familjesamtal
 • Råd i föräldrarollen
 • Psykopedagogiska insatser

Vi arbetar lösningsfokuserat utifrån kognitiv beteendeterapi och erbjuder kortare behandlingskontakter. Exakt hur många samtal man behöver sker i dialog med psykolog och utvärderas under kontakten. Ni kommer först att kallas på ett bedömningsbesök som är 45 minuter. Vi strävar mot att ni så snabbt som möjligt ska få komma på ett första samtal, efter det kan det därför periodvis förekomma viss väntetid för komma igång i behandling.

Vi behandlar till exempel:

 • Oro/ångest
 • Nedstämdhet
 • Sömn- och matproblem
 • Stressreaktioner
 • Utagerande beteende
 • Föräldraskapsproblem
 • Svårigheter i kamratrelationer

Bra att veta:

Vårdnadshavaren kan söka för sitt barn genom att göra en egenanmälan på telefon 08-742 43 00 och man kan få en tid direkt till psykolog utan att först träffa läkare eller sjuksköterska. Vi tar även emot remisser från vårdgrannar. Båda vårdnadshavare måste vara informerade samt godkänna kontakt med psykolog.
Vid första besöket behöver minst en vårdnadshavare medfölja oavsett barnets ålder. Du som vårdnadshavare kan själv välja om du vill att ditt barn ska medfölja vid första besöket.

Som barn behöver man inte vara listad på vår vårdcentral för att få träffa en psykolog och besöken är kostnadsfria.

Vi har möjlighet att samarbeta med både skola, socialtjänst, habilitering och BUP. Om barnet bedöms vara i behov av specialistvård skrivs en remiss till aktuell instans.

Avbokning/ombokning:
Om du inte har möjlighet att komma ber vi dig att snarast avboka eller omboka din tid. Detta för att möjliggöra för någon annan att kunna erbjudas den tiden. Avbokningar/ombokningar gör du på telefonnummer 08-742 43 00. Avbokningar som sker mindre än 24h innan besöket debiteras.

Vid avbokning eller om du missar ett planerat besök behöver du själv höra av dig inom 10 kalenderdagar för en ny tid, annars kommer din aktuella psykologremiss/egenanmälan att avslutas och ny remiss/egenanmälan krävs för att etablera kontakt med psykolog. Vid två sena avbokningar eller uteblivna besök i följd krävs en ny remiss för fortsatt psykologkontakt.

Annan praktisk information:
Vi som vårdgivare använder oss av sammanhållen journalföring. På www.1177.se kan du läsa mer om regler kring sammanhållen journalföring. Om du har funderingar kring hur dina personuppgifter behandlas kan du även läsa mer om detta på vår hemsida under ”Om oss” och sedan ”Integritetspolicy”.

Varmt välkommen till oss!
Vänliga hälsningar,
Psykologgruppen