Psykolog – Vuxenmottagningen

Vi erbjuder bedömning samt behandling, rådgivning och krisstöd för personer med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Vanliga tillstånd som vi behandlar utifrån kognitiv beteendeterapi är depression, oro, ångesttillstånd (exempelvis social ångest, panikångest, generaliserat ångestsyndrom), sömnsvårigheter samt stress. Samtalskontakten hos psykolog inom primärvården är korttidsterapi och sessionerna är 30 minuter. Exakt hur många samtal man behöver sker i dialog med din psykolog och utvärderas under kontakten. Vi strävar mot att du så snabbt som möjligt ska få komma på ett första samtal, efter det kan det därför periodvis förekomma viss väntetid för komma igång i behandling.

För att gå i psykologisk behandling krävs att man har möjlighet att komma på planerade tider, detta för att behandlingen ska ha möjlighet att hjälpa dig på bästa sätt. Fundera igenom om du just nu kan prioritera att komma på regelbundna besök. Annars kan det vara bättre att återkomma i ett senare skede.

Egenanmälan:
För att komma på ett första besök hos psykolog kan du göra en egenanmälan på telefon 08-742 43 00, du behöver inte först ha träffat en läkare på vår vårdcentral. Vi tar dock också emot internremisser från våra läkare samt från vårdgrannar. Som vuxen behöver du lista dig på vår vårdcentral för att träffa psykolog. Detta kan du göra via en listningsblankett som finns i receptionen eller via 1177.

Inför besöket:
Inför ditt psykologbesök behöver du fylla i och ta med följande formulär PHQ-9, GAD-7 samt KEDS. Du kan skriva ut dem här. Vänligen notera att det är viktigt att du tar med dessa ifyllda formulär och att om du inte gör det kommer vi behöva ta en stund från besökstiden för att fylla i dem på plats.

Avbokning/ombokning:
Om du inte har möjlighet att komma ber vi dig att snarast avboka eller omboka din tid. Detta för att möjliggöra för någon annan att kunna erbjudas den tiden. Avbokningar/ombokningar gör du på telefonnummer 08-742 43 00. Avbokningar som sker mindre än 24h innan besöket debiteras.

Vid avbokning eller om du missar ett planerat besök behöver du själv höra av dig inom 10 kalenderdagar för en ny tid, annars kommer din aktuella psykologremiss/egenanmälan att avslutas och ny remiss/egenanmälan krävs för att etablera kontakt med psykolog. Vid två sena avbokningar eller uteblivna besök i följd krävs en ny remiss för fortsatt psykologkontakt.

Annan praktisk information:
Vi som vårdgivare använder oss av sammanhållen journalföring. På www.1177.se kan du läsa mer om regler kring sammanhållen journalföring. Om du har funderingar kring hur dina personuppgifter behandlas kan du även läsa mer om detta på vår hemsida under ”Om oss” och sedan ”Integritetspolicy”

Varmt välkommen till oss!
Vänliga hälsningar,
Psykologgruppen