BVC

Vi som jobbar på BVC heter Anna-Lena och Cecilia.

Till vår Barnavårdscentral kan Du vända dig med frågor om ditt barns hälsa och utveckling. Alla barn har rätt till gratis barnhälsovård.

På Barnavårdcentralen arbetar vi med förebyggande hälsovård för barn 0-6 år. Vi erbjuder bland annat stöd och information om amning, kost, sömn, språkutveckling, vaccinationer, egenvård och barnsäkerhet.

Alla nyföda barn erbjuds hembesök. Distrikts/barnsjuksköterskan tar kontakt med dig några dagar efter hemkomsten från BB. Har Du frågor innan vi har hört av oss, är Du välkommen att ringa på tel 042-202470, knappval 4.

Vi kallar ditt barn med regelbundna hälsoundersökningar upp till fem års ålder.

Vi följer barnhälsovårdens basprogram enligt nedan.

Barnets ålder, typ av besök

 • 1-2 veckor hembesök av distriktssköterska (gäller både nyfödda och adoptivbarn)
 • 1:a månaden sjuksköterskebesök ca var 14:e dag
 • 4 veckor hälsobesök hos läkare och sjuksköterska
 • 6-8 veckor sjuksköterskebesök samt mammasamtal
 • 3 månader sjuksköterskebesök och vaccination
 • 4 månader sjuksköterskebesök och utvecklingsbedömning
 • 5 månader sjuksköterskebesök och vaccination.
 • 6 månader hälsobesök hos läkare och sjuksköterska
 • 8 månader hembesök med syn- och hörselkontroll, utvecklingsbedömning samt barnsäkerhet.
 • 10 månader sjuksköterskebesök och utvecklingsbedömning.
 • 12 månader hälsobesök hos läkare och sjuksköterska
 • 18 månader sjuksköterskebesök, utvecklingsbedömning och vaccination.
 • 2½ år eller 3 år sjuksköterskebesök, utvecklingsbedömning samt språk- och talutveckling.
 • 4 år sjuksköterskebesök, utvecklingsbedömning, syn, hörsel samt språk- och talutveckling.
 • 5 år sjuksköterskebesök, skolförberedande samtal och vaccination.