Hälsokontroller

Innehåll liten hälsokontroll:

  • Ett besök utförd av sjuksköterska, genomgång av hälsoformulär med livsstilsfrågor.

  • Vikt, längd, BMI, midjemått

  • Blodtryckskontroll

Läkare kommer att gå igenom dina blodprovssvar och sjuksköterska kommer att kontakta dig om de avviker från normen, annars skickas de hem till dig med en förklaring.

Pris: 1.800 kr

Innehåll stor hälsokontroll:

Hälsokontrollen görs vid två besök. På första besöket så träffar du en sjuksköterska och får fylla i ett hälsoformulär och ni har genomgång av livsstilsfrågor och därefter tas:

  • Vikt, längd, BMI, midjeomfång

  • Vilo-EKG, blodtryck

  • Hörselkontroll

På andra besöket träffar du en läkare som bedömer de medicinska frågorna i formuläret , genomgång av blodprovssvar samt övriga undersökningar. Läkaren gör dessutom en kroppslig undersökning och kvinnor har möjlighet att få remiss till mammografi vid behov. Du får med dina provsvar hem. Pris: 2.500 kr Observera att dessa hälsokontroller inte omfattas av landstingstaxa eller högkostnadskort. Välkommen att boka tid.