Sjuksköterskemottagning

Våra erfarna sjuksköterskor har egna specialistmottagningar inom följande områden:

Allergi, Astma/KOL, Blodtryck, Diabetes samt Äldremottagning.

Dessa mottagningar kan ni läsa mera om under respektive rubrik ovan.
 
Sjuksköterskemottagning
Hit kan ni boka tid och få hjälp med följande:
 
o    Omläggning av sår eller av olika venkatetrar
o    Suturtagning
o    Vaccinationer
o    Injektioner/infusioner av läkemedel
o    Katetervård
o    Öronspolningar mm.

Triagemottagning
Till vår triagemottagning kan man få tid samma dag för bedömning och i vissa fall behandling av olika åkommor eller tillstånd. Under triageringen får ni svara på många frågor och vi mäter olika parametrar som tex längd, vikt, puls och blodtryck för att lättare kunna besluta vilken hjälp ni behöver få eller om ni behöver komma tillbaka för ett besök på annan vårdnivå till  te x läkare eller psykolog.